Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1
Leki przeciwkrzepliwe - acenokumarol i warfaryna Leki przeciwkrzepliwe są stosowane coraz częciej i coraz chętniej przez lekarzy wielu specjalności. Korzyści z ich stosowania wielokrotnie przeważają nad ryzykiem wywołania krwawienia. Ważna jest świadomość pacjentów co do istotnego wpływu diety i leków stosowanych jednocześnie - zwłaszcza tych bez recepty - na wskaźniki krzepnięcia.
Broszura informacyjna:

Jak bezpiecznie i skutecznie stosować leki przciwkrzepliwe

Krótka informacja:

Dieta i leki w czasie terapii acenokumarolem lub warfaryną (Acenokumarol, Warfin)


Angelius
Avimed
EuroKlinika
FizjoFit
FamMed
GOZ