Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4 Slideshow Image 1
Czy pacjent może bezpiecznie iść na zabieg albo wyrwać ząb, gdy ma wadę serca? Wada serca wbrew pozorom to dość powszechne zjawisko. Wykrywana jest podczas badania lekarskiego, a dokładnie sprecyzowana podczas USG serca. Niektóre wady wiążą się z częstszym ryzykiem powikłań po zabiegach stomatologicznych lub laryngologicznych oraz zabiegach na układzie pokarmowym lub moczowym. W trakcie zabiegu usuwającego chore tkanki, drobnoustroje przejściowo dostają się do krwi i mogą się osadzić w uszkodzonych strukturach serca. Powoduje to rozwój tzw. infekcyjnego zapalenia wsierdzia, czyli sepsy. Bakterie mnożą się i niszczą same serce a przedostając się do przepływającej krwi atakują również inne narządy. Zalecane jest profilaktyczne zażycie antybiotyków. Problem ten należy przedstawić i omówić z lekarzem rodzinnym, lekarzem wykonującym zabieg lub z kardiologiem.

Profilaktyka infekcyjnego zapalenia wsierdzia

Leczenia profilaktycznego nie wymagają pacjenci z: . chorobą wieńcową, bez zmian na zastawkach serca, . chorobą wieńcową, ze stentem (PTCA) lub po bajpasach (CABG), . wypadaniem płatka zastawki mitralnej, bez niedomykalności i pogrubienia płatków, . wszczepionym rozrusznikiem serca, . niektórymi wrodzonymi wadami serca (ASD II), . szmerem w sercu bez wady zastawkowej. Powinni otrzymać leczenie pacjenci z: . wszczepioną zastawką serca (sztuczną lub biologiczną), . wcześniej przebytym takim zachorowaniem, . nabytą wadą zastawkową serca, . kardiomiopatią przerostową, . inną poważną chorobą: białaczką, marskoścą wątroby, toczniem trzewnym, niektórymi nowotworami, a także pacjenci dializowani.